09 de setembre 2010

Fins que la web no estigui acabada/Untill the site is done

Hola, fins que la web estigui acabada, aquí es pot veure algun dels meus treballs. Fins aviat!

Hi, untill the website is done, here you can find some of my work. Hope you enjoy it!